El GRP aconsegueix la categoria de Grup de Recerca Consolidat

09/05/2014

El GRP ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) després de la Resolució de la primera fase de la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca SGR 2014-2016 de la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 

El GRP ha aconseguit aquest reconeixement després de cinc anys de treball com a Grup de Recerca Emergent (GRE), categoria prèvia a l'obtinguda en l'actual convocatòria. GRC-2014 SGR 872 és el nou codi del GRP, segons la nomenclatura de AGAUR. Aquest substitueix l'anterior, GRE-2009 SGR 01162. 

Queda per resoldre's la segona fase d'aquesta convocatòria, la d'avaluació externa, després de la qual s'assignaran els recursos econòmics pertinents a cadascun dels GRC. De moment es desconeix la data aproximada de resolució d'aquesta segona fase de la SGR 2014-2016. 

El Departament de Comunicació allotja, després d'aquesta resolució, un GRE —Communication, Advertising & Society (CAS), coordinat per Pilar Medina— i tres GRC —el Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA), la Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) i el Grup de Recerca en Periodisme (GRP), els coordinadors dels quals són Xavier Pérez Torío, Miquel Rodrigo i Jaume Guillamet, respectivament—. En el seu conjunt, la Universitat Pompeu Fabra acull, en el moment actual, 14 GRE i 68 GRC.