El projecte "El paper de la premsa diària en la transició democràtica. Cobertura informativa i comportament polític de periòdics i periodistes" ha obert una línia de recerca orientada a determinar el paper exercit per la premsa en el procés de canvi polític que va seguir a la mort del general Franco. Un projecte posterior es dedicarà a la premsa no diària. 

L'evolució externa de la premsa durant la transició ha estat estudiada i descrita des del punt de vista dels canvis polítics, legislatius, empresarials i editorials, però per conèixer el paper jugat per periòdics i periodistes cal abordar l'evolució interna des de tres punts de vista

a) L'adaptació al canvi de les empreses informatives, els canvis d'accionariat i de personal directiu i redaccional, la identitat empresarial, redaccional i ideològica dels nous periòdics, mentre segueix vigent la Llei de Premsa i Impremta de 1966.

b) El paper polític dels periòdics, a través de l'anàlisi del tractament periodístic i del posicionament editorial davant els fets més significatius.

c) El paper dels periodistes i la seva influència en el procés de canvi cap a la democràcia.