Metodologia

En el desenvolupament d'aquest projecte s'empraran bàsicament tres metodologies: anàlisi hemerogràfica, recerca d'arxiu i tècniques qualitatives.

 

Anàlisi hemerogràfica

L'estudi històric es durà a terme a un doble nivell: 

a) Estudi hermenèutic sobre la base d'una metodologia d'anàlisi hemerogràfica i posterior estudi del comportament diari de la premsa durant el canvi de règim (1975-1978), així com de l'aplicació de la llei de Premsa encara vigent.

b) Estudi hemerogràfic i anàlisi del posicionament de la premsa en els moments més significatius del canvi de règim (1975-1978) i del rodatge constitucional (1979-1982), així com de l'ajust de l'acció judicial a la nova situació.

S'estableixen, a més, dos períodes d'estudi que seran objecte de diferents nivells d'anàlisis: 

a) Els tres anys de la transició entesa com a canvi de règim, des de la mort de l'anterior Cap d'Estat el 20 de novembre de 1975, fins a l'aprovació per referèndum de la Constitució democràtica, el 6 de desembre de 1978. L'estudi exhaustiu de la cobertura periodística i el comportament polític de periòdics i periodistes durant aquest temps és essencial per als objectius del projecte, ja que es correspon amb els termes del que és, en sentit estricte, el procés de reforma política. 

b) Els quatre anys de rodatge del règim constitucional, 1979-1982, amb les primeres eleccions generals i municipals; l'aprovació dels estatuts d'autonomia del País Basc i Catalunya, i les consegüents eleccions als seus parlaments; la dimissió del president del govern, Adolfo Suárez, i la crisi del seu partit, UCD; el cop d'estat militar fallit de 1981 i el consegüent consell de guerra; i la primera victòria electoral de l'oposició socialista, en 1982, amb la formació del bipartidisme PSOE-PP.

En un mostreig polietàpic, s'ha procedit a la selecció de 20 moments significatius, susceptible de modificar-se durant la recerca, però que constitueixen una mostra representativa.

Selecció de capçaleres: El corpus principal sobre el qual es va a dur a terme la recerca són les edicions de 15 periòdics espanyols durant els períodes establerts.

Selecció de contingut: Per a l'anàlisi de contingut es prendrà una mostra representativa de peces informatives, interpretatives i argumentatives dels períodes assenyalats.

 

Recerca d'arxiu

Recerca en l'Arxiu General de l'Administració a Alcalà d'Henares sobre l'aplicació de la llei de Premsa i Impremta, i altres mesures de control i seguiment polític i administratiu de l'activitat de periòdics i periodistes pel govern, durant el període estudiat. Possible exploració d'arxius judicials sobre causes obertes sobre les mateixes qüestions.

 

Tècniques qualitatives

L'estudi específic del paper dels periodistes barrejarà tècniques d'anàlisi hemerogràfica i documental (estudi de materials documentals de biografia i memòria com a llibres propis o de tercers, articles i entrevistes en premsa, i enregistraments de ràdio i televisió), així com tècniques qualitatives de recerca específica sobre memòria professional i política, com entrevistes en profunditat, sessions de "focus group" i seminaris, a les quals es convidarà a una selecció de periodistes i polítics que van estar en actiu durant el període estudiat.

El projecte atorga un especial interès a aquest apartat, per la possibilitat d'utilitzar testimoniatges dels protagonistes, gran part dels quals són vius i en condicions de col·laborar en la recerca. Les sessions de treball amb periodistes i polítics de la transició es duran a terme una vegada realitzat l'estudi de la cobertura informativa i dels textos periodístics.