Projectes relacionats

Notícies internacionals d'Espanya: la Transició (1975-1978)

El tractament informatiu i la percepció exterior de la política espanyola en la premsa internacional

"Notícies internacionals d'Espanya: la Transició (1975-1978)" va ser un projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-09655) i dut a terme en el període 2010-2012 pels Drs. Francesc Salgado, Marcel Mauri, Christopher D. Tulloch, Ruth Rodríguez-Martínez i Jaume Guillamet (IP), del Grup de Recerca en Periodisme (GRP) de la Universitat Pompeu Fabra, i per l'estudiant de doctorat de la University of Portsmouth Tobias Reckling.

EL PROJECTE

Hipòtesi

Guerra Civil i Transició, grans notícies d'Espanya al segle XX. Paper important de la premsa internacional.

Guerra Civil - Suports ideològics i propaganda. Font històrica.

Transició - Recolzament unànim a la democràcia. Visió exterior = lectura crítica?

Objectius

Actituts informatives i posicions polítiques de la premsa internacional – França, Itàlia, Gran Bretanya i els Estats Units, des de novembre de 1975 fins a desembre de 1978.

1. Cobertura i posicionament dels principals diaris davant el canvi de règim: 

            a. Viabilitat democràtica i estabilitat política.

            b. Forma d'Estat.

            c. Relacions bilaterals.

            d. CEE i OTAN.

2. Desplegament i treball dels corresponsals estrangers:

            a. Tipologia, preparació i capacitat lingüística.

            b. Ús de fonts.

            c. Relació amb la redacció. 

3. Elements de comparació i influència en la premsa espanyola.

Difusió 

1. Organització d'un congrés internacional.

El GRP va organitzar el XII Congrés de l'Asociación de Historiadores de la Comunicación sobre el tema “Transició democràtica i Comunicació internacional”, els dies 24-25 de maig de 2012 a Barcelona.

2. Presentació del projecte.

     2.1. Jornada científica de la Societat Catalana de Comunicació (Institut de Estudis Catalans), el 10 de desembre de 2009 a càrrec del Dr. Francesc Salgado.
  
     2.2. Taula de Nova Recerca del Departament de Comunicació de la UPF, el 5 de maig de 2010 a càrrec del Dr. Jaume Guillamet.

3. Comunicacions a congressos

     3.1. Internacional Association of Mass Comunication Research (IAMCR) 2010 Conference, Universitat do Minho, Braga (Portugal), 22-07-2010: “Foreign Press, Home Politics. The Case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978)” per Jaume Guillamet, Marcel Mauri, Ruth Rodríguez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch. 

     3.2. XI Congrés de l'Asociación de Historiadores de la Comunicación (AHC), Universidad Complutense de Madrid, 18-11-2010: “El periodisme com a font històrica. El cas de la Transició espanyola a la democràcia” per Jaume Guillamet, Marcel Mauri, Ruth Rodríguez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch.

     3.3. XXXII Congrés de l'Association of Contemporary Iberian Studies (ACIS) University of Glasgow, Regne Unit, 02-09-2011: “Foreign Press Correspondents and the Spanish Transition to Democracy” per Christopher Tulloch.

     3.4. Internacional Association of Mass Comunication Research (IAMCR) 2012 Conference, Durban, República de Sud-àfrica, 15/18-07-2012:

          3.4.1. “The Role of the International Press in the Spanish Transition to Democracy" per Jaume Guillamet, Francesc Salgado i Ruth Rodriguez.

          3.4.2. “The Spanish Transition to Democracy and the Coverage of the Foreign Correspondent Corps” per Christopher Tulloch, Marcel Mauri i Tobias Reckling

     3.5. ACIS Kings College, University of London, 04/06-09-2012: “Under Vigilance: Professional Restraints on Foreign Correspondents during the Transition” per Christopher Tulloch.

     3.6. Seminari a la London School of Economics and Political Sciences, Londres, Regne Unit, 03-02-2011: “The Spectre of Civil War in the Spanish Transition to Democracy and the Vision of the British Press. The Case of Catalonia” per Jaume Guillamet.

     3.7. Conferència al Congrés Internacional de História dos Media e do Jornalismo, Universidade Nova de Lisboa, 06-10-2011: “El paper de la premsa en la transició espanyola a la democràcia” per Jaume Guillamet.

4. En preparació

Quatre articles en revistes científiques en anglès i en espanyol.

5. Publicats

Guillamet, J. (Ed.) (2014). El desafiament català. Un relat internacional de la Transició. Barcelona: L'Avenç.

Guillamet, J & Salgado, F (Eds.) (2014). El periodismo en las transiciones políticas: de la Revolución Portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. Madrid, Biblioteca Nueva. 

Resultats

1. Sobre la cobertura:

Cobertura intensa, continuada i regular. Notícies signades, interpretatives. Editorials.

Gran desplegament de corresponsals (130).

     1.1. Nombre molt alt de notícies en els diaris britànics: The Times (1204); The Guardian (819); The Financial Times (819); The Daily Telegraph (663).

     1.2. Nombre desigual a França: Le Monde (852); Le Figaro (332).

     1.3. Nombre desigual a Estats Units: The New York Times (648); The Washington Post (388).

     1.4. Nombre desigual a Itàlia: Il Corriere della Sera (764); La Repubblica (610); La Stampa (456).

2. Sobre la valoració:

     2.1. Notícies centrades en el procés de canvi polític.

     2.2. Paper del Rei, Arias, Fraga, Areilza, Suárez, Carrillo i González.

     2.3. Dialèctica reforma / ruptura / búnker.

     2.4. Conflictes obrers, manifestacions, repressió policial, terrorisme, País Basc i Catalunya.

     2.5. Vigilància de l'Exèrcit.

3. Sobre les preses de posició:

     3.1. Suport general incondicional a la reforma democràtica.

     3.2. Interès geoestratègic, seguretat Europa Occidental i Mediterrani (OTAN).

     3.3. Suport matisat a l'ingrés en la CEE.

     3.4. Perfils diferenciats de les relacions bilaterals.

     3.5. Dubtes inicials sobre el Rei (i Suárez).

4. Qüestions no resoltes: País Basc, Església, Exèrcit, violència política i policial.