Grup de Recerca en Periodisme

 

El Grup de Recerca en Periodisme (GRP) és un grup de recerca establert des de l'any 2006 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) que té la seva seu al Campus de la Comunicació-Poblenou. Reconegut el 2009 per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca emergent (2009 SGR 1162), està format per professors i estudiants de doctorat dedicats a la recerca en l'àmbit del periodisme. Més concretament, els seus membres estan dedicats a una o més de les següents línies d'investigació principals:

  • Ètica del periodisme: la transparència informativa, la rendició de comptes de les empreses periodístiques, el seguiment dels principis ètics, la deontologia professional o els mecanismes tradicionals i innovadors d'autoregulació són alguns dels principals focus d'investigació d'aquest àmbit. El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Salvador Alsius.
  • Història del periodisme: línia de recerca que estudia l'evolució dels mitjans de comunicació al llarg de la història amb especial èmfasi en l'estudi dels canvis produïts a la premsa durant la transició democràtica a Espanya. ​El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Jaume Guillamet.
  • Anàlisi de mitjans digitals: l'objectiu d'aquesta línia de recerca és analitzar fins a quin punt canvia el missatge informatiu com a conseqüència del procés de convergència des dels punts de vista tecnològics, professionals... Alhora es busca explicar com es construeix el discurs periodístic en el marc de la convergència de mitjans.  El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Javier Díaz Noci.
  • Redacció integrada: línia d'investigació dedicada a l'estudi i anàlisi de la integració de redaccions en l'àmbit de la docència en periodisme. El responsable d'aquesta línia de recerca és el Dr. Carles Singla.

A més d'aquestes línies de investigació, el GRP inclou altres grups de recerca:

  • Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc): Coordinador: Dr Lluís Codina.
  • Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC): Coordinador: Dr. Sergi Cortiñas.
Els membres del GRP, a banda de la seva tasca investigadora, també imparteixen docència en el Grau en Periodisme i en el Màster Universitari en Comunicació Social de la Universitat Pompeu Fabra .