Publicacions relacionades

Projecte "Noticias Internacionales de España en la Transición (NIET)"

Comunicacions a congressos

     1. Internacional Association of Mass Comunication Research (IAMCR) 2010 Conference, Universitat do Minho, Braga (Portugal), 22-07-2010: “Foreign Press, Home Politics. The Case of the Spanish Transition to Democracy (1975-1978)” per Jaume Guillamet, Marcel Mauri, Ruth Rodríguez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch. 

     2. XI Congrés de l'Associación de Historiadores de la Comunicación (AHC), Universidadt Complutense de Madrid, 18-11-2010: “El periodisme com a font històrica. El cas de la Transició espanyola a la democràcia” per Jaume Guillamet, Marcel Mauri, Ruth Rodríguez, Francesc Salgado i Christopher Tulloch.

     3. XXXII Congrés de l'Association of Contemporary Iberian Studies (ACIS) University of Glasgow, Regne Unit, 02-09-2011: “Foreign Press Correspondents and the Spanish Transition to Democracy” per Christopher Tulloch.

     4. Internacional Association of Mass Comunication Research (IAMCR) 2012 Conference, Durban, República de Sud-àfrica, 15/18-07-2012:

          4.1. “The Role of the International Press in the Spanish Transition to Democracy" per Jaume Guillamet, Francesc Salgado i Ruth Rodriguez.

          4.2. “The Spanish Transition to Democracy and the Coverage of the Foreign Correspondent Corps” per Christopher Tulloch, Marcel Mauri i Tobias Reckling

     5. ACIS Kings College, University of London, 04/06-09-2012: “Under Vigilance: Professional Restraints on Foreign Correspondents during the Transition” per Christopher Tulloch.

     6. Seminari a la London School of Economics and Political Sciences, Londres, Regne Unit, 03-02-2011: “The Spectre of Civil War in the Spanish Transition to Democracy and the Vision of the British Press. The Case of Catalonia” per Jaume Guillamet.

     7. Conferència al Congrés Internacional de História dos Media e do Jornalismo, Universidade Nova de Lisboa, 06-10-2011: “El paper de la premsa en la transició espanyola a la democràcia” per Jaume Guillamet.

En preparació

Quatre articles en revistes científiques en anglès i en espanyol.

Llibres

Guillamet, J. (Ed.) (2014). El desafiament català. Un relat internacional de la Transició. Barcelona: L'Avenç.

Guillamet, J & Salgado, F (Eds.) (2014). El periodismo en las transiciones políticas: de la Revolución Portuguesa y la Transición Española a la Primavera Árabe. Madrid, Biblioteca Nueva.