La premsa durant la transició, a la Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació

09/06/2014

Enllaç a la pàgina web del GRP.