Marta Iturrate

Marta Iturrate és doctoranda i assistent de recerca en el Departament de Comunicació. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universidad de Zaragoza i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, també compta amb un Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social per aquesta darrera universitat. Els seus principals interessos en recerca se centren en la Història del Periodisme i, més concretament, en la premsa en la transició espanyola a la democràcia.