Dr. Josep Maria Casasús

Josep Maria Casasús i Guri és doctor en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha publicat nombrosos articles i llibres, i és director de la revista "Textual&Visual Media". Ha dirigit nombroses tesis doctorals, sent en l'actualitat el director de la tesi de David Caminada, en el si del projecte PreTrans. Durant els anys objecte d'estudi d'aquest projecte treballà com a periodista als diaris Tele/eXpres i La Vanguardia, on va ser editorialista.